Bransjekonferanse Byggeindustri og Glass

MAN
11

Quality Hotel Gardermoen
Dato: 11.11.2019 – 12.11.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Vi inviterer til bransjekonferanse for medlemmer og tillitsvalgte innenfor Overenskomsten for byggeindustrien og Glassoverenskomsten, mandag 11. november og tirsdag 12. november 2019. Konferansen gjennomføres på Quality Airport Hotel Gardermoen. Oppstart vil være kl. 11.00 den 11. november, og avslutning ca kl. 14.00 den 12. november. Det dekkes overnatting fra 11. til 12. november for alle deltakere. Hotellet nås enkelt fra flyplassen med shuttlebuss S22.

Fellesforbundet dekker reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. For ansatte i avdelingene forutsettes det at de beholder sin lønn under konferansen. I forbindelse med konferansen skal det benyttes elektronisk reiseregning som fylles ut i etterkant. Informasjon vil bli gitt på konferansen.

 

Målgruppe:

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte i klubbene innenfor byggeindustrien og glass. I tillegg inviteres og avdelingsledere og ansatte i avdelinger som jobber mye opp mot disse bransjene.

 

Tema:

På konferansen vil vi legge opp til innledninger og debatt på aktuelle temaer for tillitsvalgte i bransjen. Tariffoppgjøret 2020, og forberedelse til forhandlingene for byggeindustri og glass, vil være et sentralt tema på konferansen. Det vil og bli tatt opp temaer knyttet til aktuelle temaer på overenskomstene, forbundets arbeid rundt innleie, etter- og videreutdanning og psykososialt arbeidsmiljø.

 

Program:

Program for konferansen vil bli sendt ut til påmeldte deltakere.

 

Påmelding

Påmelding er nå stengt og konferansen er fulltegnet.

 

Spørsmål:

Kontaktperson på konferansedagen er Terje Johansen, e-post eller mob. 971 45 926

For praktisk spørsmål ta kontakt pr. e-post