Bransjekonferanse Byggeindustri og Glass

ONS
06

Quality Hotel Gardermoen
Dato: 06.11.2019 – 07.11.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Mer informasjon om konferansen kommer våren 2019.