Bransjekonferanse Grønn sektor

TIR
07

Radisson Blu Værnes, Trondheim
Dato: 07.05.2019 – 08.05.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Vi inviterer til Bransjekonferanse for Grønn sektor på Radisson Blu Værnes i Trondheim, 7.-8. mai 2019.

Målgruppe: 

Målgruppen for konferansen er ansatte, tillitsvalgte innen grønn sektor som er omfattet av Overenskomsten for Jordbruks- og Gartnerinæringene, Naturbruks overenskomsten og Miljø overenskomsten. I tillegg inviteres ansatte/organisasjonsarbeidere i aktuelle avdelinger.


Temaer:

  • Hvordan kan distrikts og landbrukspolitikken bidra til å skape fremtidsretta og trygge arbeidsplasser i Jord/skogbruket, innledning til debatt v/aktuelle politikere
  • Rekruttering og organisering i grønn sektor
  • HMS- utfordringer i jord- og skogbruket v/Arbeidstilsynet
  • Fag og yrkesopplæring i grønn sektor
  • Naturbruk og media v/kommunikasjonsansvarlig i forbundet
  • Lønn, tariffavtaler, sysselsetning, rekruttering av kompetanse, innledning til debatt v/aktuelle arbeidsgivermotparter
  • Forberedelser til landsmøtet 2019 og tariffoppgjøret 2020


Program:

Programmet finner du her.

 

Kostnad:

Deltakelse medfører forpliktelser!
Hver plass er en kostnad på over kr. 4000.- pr. deltaker, så dersom du unnlater å møte har du sperret plassen for en annen. Det er derfor viktig at du omgående tar kontakt med forbundet pr. e-post eller registrerer din avmelding her, dersom du ikke kan møte. Forbundet vil sende krav om refusjon for utgifter til avdelinger med deltakere som ikke melder gyldig forfall på sentrale kurs og konferanser. Derfor er det viktig at eventuelt forfall meldes fra så tidlig som mulig før oppstart.

Det er viktig å melde fra om forfall slik at:

  • forbundet kan kontakte deltakere på venteliste
  • forbundet får avbestilt hotellrom i god tid før fristen slik at vi unngår unødige kostnader

  

Påmelding:

Påmelding er nå stengt. Ta kontakt pr. e-post


Spørsmål:

Dersom du har spørsmål i forhold til konferansen kan du kontakte Arvid Eikeland, e-post eller mob. 908 55 978
Dersom du har spørsmål om påmelding, ta kontakt pr. e-post