Bransjekonferanse Grønn sektor

TIR
07

Radisson Blu Værnes, Trondheim
Dato: 07.05.2019 – 08.05.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Vi inviterer til Bransjekonferanse for Grønn sektor på Radisson Blu Værnes i Trondheim, 7.-8. mai 2019.

Målgruppe: 

Målgruppen for konferansen er ansatte, tillitsvalgte innen grønn sektor som er omfattet av Overenskomsten for Jordbruks- og Gartnerinæringene, Naturbruks overenskomsten og Miljø overenskomsten. I tillegg inviteres ansatte/organisasjonsarbeidere i aktuelle avdelinger.


Temaer:

  • Hvordan kan distrikts og landbrukspolitikken bidra til å skape fremtidsretta og trygge arbeidsplasser i Jord/skogbruket, innledning til debatt v/aktuelle politikere
  • Rekruttering og organisering i grønn sektor
  • HMS- utfordringer i jord- og skogbruket v/Arbeidstilsynet
  • Fag og yrkesopplæring i grønn sektor
  • Naturbruk og media v/kommunikasjonsansvarlig i forbundet
  • Lønn, tariffavtaler, sysselsetning, rekruttering av kompetanse, innledning til debatt v/aktuelle arbeidsgivermotparter
  • Forberedelser til landsmøtet 2019 og tariffoppgjøret 2020


Program:

Kommer etter hvert.

  

Påmelding:

Du melder deg enkelt på konferansen her. Påmeldingsfristen er 26. mars.


Spørsmål:

Dersom du har spørsmål i forhold til konferansen kan du kontakte Arvid Eikeland, e-post eller mob. 908 55 978
Dersom du har spørsmål om påmelding, ta kontakt pr. e-post