Bransjekonferanse Havbruk

TIR
19

Quality Airport hotell Gardermoen
Dato: 19.11.2019 – 20.11.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Mer informasjon om konferansen kommer våren 2019.