Bransjekonferanse Havbruk

ONS
20

Quality Airport hotell Gardermoen
Dato: 20.11.2019 – 21.11.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Tariff/bransjeråd havbruk inviterer tillitsvalgte i havbruksbransjen til bransjekonferansepå Quality Airport hotell Gardermoen, 20. – 21 november 2019. Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Representanter fra avdelinger i Fellesforbundet som jobber opp mot havbruksbransjen kan også søke.

Tariff/bransjerådet ønsker en konferanse med som representer en bredde av erfaringer, fag og tillitsverv. Med ca. 2200 medlemmer tilhørende Havbruksoverenskomsten, betyr det over 50 medlemmer bak hver konferansedeltaker.

Dersom vi mottar flere påmeldinger enn det er plass til, vil vi velge ut deltakere fra følgende kriterier:

  • alle landsdeler og avdelinger med havbruk skal være representert
  • tillitsvalgte fra flest mulig bedrifter og selskaper
  • tillitsvalgte fra ulike deler av produksjonen som settefisk, sjøanlegg, service og foringssentraler
  • tillitsvalgte fra som jobber med nye eller mindre utbredte arter som rensefisk, kveite eller fjellørret

 

Foreløpig om programmet

Møtestart blir onsdag 20. november kl. 11.  Konferansen avsluttes onsdag 21. november kl. 14 etter lunsj.

Konferansen vil ha to hovedtemaer: Tariffoppgjøret og arbeidstidsordninger.

Det blir blant annet gjennomgang av lokale avtaler i ulike bedrifter med erfaringsutveksling. Når det gjelder arbeidstid så deler vi konferansen opp i to deler for å gå grundigere inn på utfordringer på settefisk/landanlegg og sjøanlegg.

Diskusjonene på konferansen vil legge grunnlaget for våre krav til tariffoppgjøret 2020. Oppdatert program legges ut på siden og sendes ut til deltakerne så snart det er klart.

 

Påmelding

Påmelding er stengt.

 

Spørsmål

Spørsmål om program/innhold mv. rettes til konferanseansvarlig, Claus Jervell, e-post

Dersom du har spørsmål i forhold til påmelding eller andre praktiske spørsmål, ta kontakt pr. e-post