Bransjekonferanse Teknologikonferanse

ONS
06

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 06.03.2019 – 07.03.2019
Tidspunkt: 11.00 – 15.00

Fellesforbundet inviterer tillitsvalgte i industrien til en konferanse om digitalisering og teknologisk utvikling. Tidspunktet for konferansen er lagt så pass tidlig slik at deltakerne skal ha god tid til å utarbeide forslag til landsmøtet innen forslagsfristen.

Tema:

Hva er digitalisering og hva innebærer det for industrien? Hva innebærer digitalisering for industriarbeidsplassene og hva med kompetanse og utdannelse?

Programmet er ikke ferdig utarbeidet, men dette vil være hovedpunktene. Det vil bli noen innledninger til hvert tema, men vi ønsker også at de tillitsvalgte selv kommer til orde. Det legges opp til gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Vi ønsker at dette skal være et industripolitisk verksted for fremtidens industri.


Målgruppe:

Målgruppe for denne konferansen er tillitsvalgte i bedrifter med industrioverenskomster med Norsk Industri som motpart (Industrioverenskomsten, Fellesoverenskomsten for treforedling, Wallboardoverenskomsten, Kartonasjeoverenskomsten, De grafiske siviloverenskomstene (trykkerier, bokbindere, serigrafi)).

*Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.


Påmelding:  

Påmelding er stengt. Ta kontakt pr. e-post


Spørsmål:

For spørsmål om konferansen, ta kontakt med Niels E. Killi, e-post, mob. 976 51 421

For spørsmål om påmelding, e-post