Bransjekonferanse Teknologikonferanse

ONS
06

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 06.03.2019 – 07.03.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Mer informasjon om konferansen kommer våren 2019.