Bransjekonferanse Treforedling

MAN
20

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 20.05.2019 – 21.05.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Vi inviterer herved klubb- og avdelingsledere, og eventuelt andre medlemmere i klubb-/avdelingsstyre, innenfor Fellesoverenskomsten for treforedling og Wallboardoverenskomsten til bransjekonferanse mandag 20. mai og tirsdag 21. mai 2019.

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte. 

Invitasjon

 

Målgruppe: 

Klubb/avdelingsledere og tillitsvalgte innenfor Fellesoverenskomsten for treforedling og Wallboardoverenskomsten.

Tema:

På konferansen vil vi legge opp til innledninger og debatt på aktuelle temaer for tillitsvalgte i bransjen. Det vil være innledninger rundt Fellesforbundets arbeid generelt og for våre bransjer, prioriterte oppgaveer, betydningen av EØS-avtalen og Norsk Industri sitt arbeid knyttet til bransjen. Se vedlagte program.

 

Kostnad:

Deltakelse medfører forpliktelser!
Hver plass er en kostnad på over kr. 4000.- pr. deltaker, så dersom du unnlater å møte har du sperret plassen for en annen. Det er derfor viktig at du omgående tar kontakt med forbundet pr. e-post eller registrerer din avmelding her, dersom du ikke kan møte. Forbundet vil sende krav om refusjon for utgifter til avdelinger med deltakere som ikke melder gyldig forfall på sentrale kurs og konferanser. Derfor er det viktig at eventuelt forfall meldes fra så tidlig som mulig før oppstart.

Det er viktig å melde fra om forfall slik at:

  • forbundet kan kontakte deltakere på venteliste
  • forbundet får avbestilt hotellrom i god tid før fristen slik at vi unngår unødige kostnader

 

Påmelding:

Påmeldingen er nå stengt! Ta kontakt pr. e-post

 

Spørsmål:

Spørsmål vedrørende påmelding, e-post

Spørsmål vedrørende konferansen ta kontakt med Terje Johansen, e-post, mob. 971 45 926