Bransjekonferanse Treforedling

MAN
20

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 20.05.2019 – 21.05.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Mer informasjon om konferansen kommer våren 2019.