Faglig påfyll for ansatte og valgte i avdelingene

TIR
12

Clarion Hotel Admiral, Bergen
Dato: 12.02.2019 – 15.02.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Invitasjon til faglig påfyll for deg som driver med praktisk organisering og rekruttering i Fellesforbundets avdelinger

Målgruppe: Ansatte eller frikjøpte i Fellesforbundets avdelinger som har organisering og rekruttering som en av sine hovedoppgaver

NB! Dette er det samme faglige påfyllet som ble arrangert i Trondheim i mai 2018, så de som deltok der vil ikke få noe nytt på denne samlinga!

Påmeldingen vil snart åpne.

Påmeldingsfrist: 4. januar

Dette er ikke et kurs hvor man skal sitte stille å motta informasjon, men en samling for de som er ansatt eller frikjøpt/valgt i Fellesforbundets avdelinger for å drive med praktisk rekruttering og bygging av klubber ute på arbeidsplassene. Vi skal diskutere metoder og utveksle erfaringer.

Vi skal se på og jobbe med forskjellige sider av det som ofte omtales som organiserings-tankegangen (eller «organizing» på engelsk). Det er lagt opp til bruk av øvelser og jobbing i små grupper, så her må man være innstilt på å delta aktivt og ikke være redd for å gå utenfor sin vanlige komfortsone. Vi vil også benytte anledningen til å gjeninnføre tradisjonen med sang på fellesforbundets samlinger.

Alle deltakere må ta med seg handlingsplanen for sin avdeling.

Velkommen til en liten uke i Bergen hvor målet med det vi gjør er å bli bedre til å få flere aktive klubber og tillitsvalgte i Fellesforbundet!

Velkommen!