Oslofjordkonferansen

MAN
16

Forbunddstyresalen, Lilletorget
Dato: 16.12.2019 – 16.12.2019
Tidspunkt: 10.00 – 15.30

Årets konferanse har "Arbeidstid som sosial dumping" som hovedtema. Gjennom noen tid har vi sett en utvikling der de useriøse stadig finner seg nye metoder for å unngå regelverk og oppnå konkurransefortrinn, på bekostning av arbeidstakerne. Lønn er ofte det som får mest oppmerksomhet når det snakkes om sosial dumping, vi ønsker å rette fokus mot arbeidstid som sosial dumping da vi synes vi ser en utvikling der vi ser dette stadig oftere. Vi har invitert forskere og lokalavdelinger for å dele erfaringer og håper så mange som mulig vil delta på konferanasen og diskusjonene.Oslofjordkonferansen startet som et samarbeid mellom avdelinger og klubber innen byggfag i Fellesforbundet. Den første Oslofjordkonferansen ble avholdt i januar 2004. Konferansen fatter ikke vedtak, heller ikke uttalelser, men har gjennom årene spilt en svært viktig rolle som uformelt diskusjonsforum og initiativtaker i forbundet når det gjelder tiltak mot sosial dumping og useriøsitet.

I 2008 ble det bestemt at konferansen skulle være landsomfattende, men navnet Oslofjordkonferansen ble likevel beholdt av tradisjonshensyn. I 2013 tok Fellesforbundet over ansvaret for å arrangere konferansen, som er åpen for alle avdelinger i forbundet. Oslofjordkonferansens programkomité planlegger og tar beslutninger om konferanseprogrammet. 

Programkomitéen har i 2019 bestått av: Stig A. Hansen (avd 26), Roger Hoff (avd 765), Jorge Dahl (avd 747), Petter Vellesen (avd 603), Per Skau (Fellesforbundet), Line Eldring (Fellesforbundet), Edvard Eidhammer Sørensen (Fellesforbundet)

Ps. Forbundet dekker ikke reiseutgifter, men konferansen er gratis.

 

Påmelding gjøres her.

Les programmet her.

 

For spørsmål om konferansen, ta kontakt med Edvard Sørensen på  tlf. 476 89 896  eller på e-post