Rekrutteringsverksted

ONS
22

Radisson Blu Atlantic hotel, Stavanger
Dato: 22.05.2019 – 23.05.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Fellesforbundet følger opp suksessen med å arrangere et eget rekrutteringsverksted for organisasjonsarbeidere, tillitsvalgte i avdeling og andre som jobber med rekruttering og organisasjonsbygging i avdelinger og store bedrifter. Denne gangen er vi tilbake i Stavanger. Forbundet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for dette kurset.

Tanken bak rekrutteringsverkstedene er at vi både skal lære noe nytt og utveksle erfaringer oss imellom. Hvis noen har noen vellykkede rekrutteringsframstøt de vil dele, så si ifra!

Årets verksted vil blant annet ha følgende temaer:

  • Hva er det som driver folk som står i spissen for å organisere på sin arbeidsplass? Vi får innledninger både fra folk som har starta en helt ny klubb, og noen som har fått fart i en som har ligget litt nede.
  • Hvilke forventinger bygger vi opp når vi er ute "på tokt" for å organisere? Hvilke forventninger ønsker vi at folk skal ha?
  • Forbundet har flere særskilte organiseringsframstøt som prioritert oppgave i år. Vi ser litt på hvor langt vi har kommet, og hvordan vi kan jobbe med dem ut året.


Program:

Endelig program kommer senere.

 

Deltakelse medfører forpliktelser!

Hver plass er en kostnad på over kr. 4000.- pr. deltaker, så dersom du unnlater å møte har du sperret plassen for en annen. Det er derfor viktig at du omgående tar kontakt med forbundet pr. e-post eller registrerer din avmelding her, dersom du ikke kan møte. Forbundet vil sende krav om refusjon for utgifter til avdelinger med deltakere som ikke melder gyldig forfall på sentrale kurs og konferanser. Derfor er det viktig at eventuelt forfall meldes fra så tidlig som mulig før oppstart.

Det er viktig å melde fra om forfall slik at:

  • forbundet kan kontakte deltakere på venteliste
  • forbundet får avbestilt hotellrom i god tid før fristen slik at vi unngår unødige kostnader


Påmelding:

Påmelding er stengt. Ta kontakt pr. e-post


Spørsmål:

For spørsmål om konferansen, ta kontakt med Kjetil Larsen, e-post, mob. 951 21 541

For spørsmål om påmelding, e-post