Samling for NTFs foreninger, 24. - 25. juni 2019

MAN
24

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 24.06.2019 – 25.06.2019
Tidspunkt: 10.00 – 13.00

Det vil bli arrangert samling for avdelingsledere og valgte/ansatte i NTFs foreninger 24.-25. juni på Clarion Hotel&Congress Oslo Airport Gardermoen.

Formålet med samlingen er å gjøre foreningene kjent med Fellesforbundets organisasjon, faglige aktiviteter, rutiner, saksbehandling, systemer og andre praktiske opplysninger. Det er ikke lagt opp til detaljert opplæring, men for å gi foreningene informasjon og innblikk i de ulike temaene.

Forbundet dekker reise- og oppholdsutgifter og tapt arbeidsfortjeneste for de av deltakerne som ikke er lønnet av foreningene.

 

Målgruppe: 

  • Avdelingsledere
  • Valgte/ansatte i NTFs foreninger

 

Program: 

Program vil bli ettersendt.

 

Påmelding:

Påmelding er stengt! Ta kontakt pr. e-post

 

Spørsmål:

For spørsmål om samlingen, ta kontakt med Bjørn Skogstad, e-post

For spørsmål om påmelding eller andre praktisk spørsmål, send e-post