Studiekonferanse 2019

TIR
26

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 26.11.2019 – 27.11.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

KONFERANSEN ER AVLYST!

 

Målgruppe:

  • Studielederne i avdelingene.
  • Andre som driver med studiearbeid og opplysningsvirksomhet i avdelingene