Verftskonferanse 2019

TOR
04

Clarion Hotel Oslo Airport
Dato: 04.04.2019 – 05.04.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Fellesforbundet inviterer tillitsvalgte på verftene (inkludert leverandørindustrien) til konferanse for å få nye innspill og dele erfaringer.

Tema:

  • Innleie
  • Rekruttering til bransjen
  • Etter- og videreutdanning
  • Situasjonen i Verftsindustrien
  • Internasjonalt arbeid

 

Målgruppe:

Målgruppe for denne konferansen er tillitsvalgte på verftene og bedrifter som er underleverandører til disse.

*Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Påmelding:

Du melder deg enkelt på her.


Spørsmål:

Dersom du har spørsmål i forhold til konferansen, ta kontakt med Cathrine Ulvøy, e-post, mob. 926 38 241
Dersom du har spørsmål i forhold til påmelding, ta kontakt pr- e-post