Workshop - IA bransjeprogrammet i bygg og anlegg

TIR
10

Næringslivets hus
Dato: 10.12.2019 – 10.12.2019
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, inviterer til workshop 10. desember for IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg.

Gjennom IA-avtalens bransjeprogram har bygge- og anleggsbransjen fått bevilget over 30 millioner fra staten i perioden 2019-2022, for å forebygge sykefravær og frafall.

 

IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg skal ha fokus på hvordan man kan redusere tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidet ute på bygge- og anleggsplassene. To sentrale virkemidler er foreløpig blinket ut:

 -          Digitalisering

-          Automatisering

Bygge- og anleggsarbeidere ligger høyt på listen over sykefravær som kommer av muskel- og skjelettdiagnoser. Det handler om tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger. Bransjen har de siste fem årene tatt et veldig krafttak på skadesiden. Og nå skal vi ta det samme krafttaket innenfor de "langsomme" skadene, de som drar seg over 10-15 år og ender med at bygg- og anleggsarbeidere oftere er sykemeldt og ikke holder hele yrkeslivet i bransjen. Sykefraværet er for høyt og frafallet er for stort.

Dette er en kjempesjanse hvor alle relevante aktører bør kjenne sin besøkelsestid. Gjennom økt bruk og videreutvikling av digitale hjelpemidler, som blant annet BIM, skal vi lettere kunne forutse og dermed forebygge unødig tunge løfteoperasjoner. Vi vil også se på hvordan vi gjennom økt bruk av automatiserte arbeidsopperasjoner, kan redusere ensidige og ugunstige arbeidsstillinger. Vi ser allerede hvordan for eksempel boreroboter sparer én enkelt fagarbeider for hundrevis av arm-over-hodet operasjoner på det enkelte prosjekt. Og ganger du dette opp med ett årsverk og videre med 10-15 år i bransjen, så kan det ikke være tvil om at vi slik kan spare inn et utrolig antall muskel- og skjelettdiagnoser.

Til workshopen 10. desember søker BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund etter personer som har erfart helsepotensialet som ligger i bedre organisering og planlegging på bygge- og anleggsplassene.

Vi søker etter folk i den spisse enden; fagarbeidere/operatører, baser, formenn, prosjektledere og andre som over tid har gjort seg ideer, tanker og erfaringer om dette temaet. Vi må få frem de gode idene på hvordan belastende arbeidsoperasjoner kan gjøres på mer skånsom måte.

  

Deltakere kan melde seg på workshope'en her.

Påmeldingen er åpent til det er fullt, så vær rask!

 

For mer informasjon – Edvard E. Sørensen, rådgiver Fellesforbundet, ees@fellesforbundet.no