Bransjekonferanse Grafisk

TOR
16

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Dato: 16.01.2020 – 17.01.2020
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

 

Det arrangeres bransjekonferanse samlet for alle de grafiske områdene 16.-17. januar 2020 på Clarion Hotel & Congress, Gardermoen. Konferansen starter kl. 11.00 og avsluttes kl.14.00.

Konferansen er åpen for tillitsvalgte i grafiske klubber (sivil - trykkerier, bokbindere og kartonasje) og tillitsvalgte/ansatte i avdelinger med grafiske klubber.

Temaer:

  • Tariffoppgjøret 2020
  • Bransjeutvikling og endringer i bransjene
  • Organisering og rekruttering både i bransjene og i klubbene
  • Hva skjer med fagopplæring i de grafiske fagene
  • Etter- og videreutdanning


Program:

Programmet skal ha særlig vekt på tariffrevisjonen 2020, organisering og rekruttering, fagopplæring og etter- og videreutdanning.

Programmet blir fastsatt etter møte i tariff-/bransjeråd grafisk 5. desember

 

Påmelding:

Du melder deg enkelt på konferansen her, påmeldingsfrist er 28. november 2019

Spørsmål:

For spørsmål om konferansen, ta kontakt med Niels E. Killi, e-post, mob. 976 51 421

For praktiske spørsmål, ta kontakt pr. e-post