Jørn Eggum innledning dag 3

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet

Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte – Kongressenteret Folkets Hus, Oslo

Innledning til Dagsordens pkt. 6: Arbeidslivsreguleringer, handel og internasjonal solidaritet, søndag 13. oktober 2019

                                       

Gode kamerater!                                                        

Vi har kommet til dagsordens punkt 6:

"Arbeidslivsreguleringer, handel og internasjonal solidaritet".

Det er et fantastisk engasjement på dette området - hele 200 forslag er fremmet.

Debatten i timene som kommer legger sterke føringer for de neste fire årene.

Ikke bare for oss - men for den rødgrønne arbeidslivspolitikken – og for hele det norske arbeidslivet.

 

Forslagene til landsmøtet er innholdsrike og dristige. De er alle gjengitt i sin helhet i hefte 7.

Forslagene bygger på arbeidsfolks erfaringer, klokskap og visjoner.

Jeg ser et tydelig mønster i hva forslagsstillerne vil ha. Et trygt og rettferdig arbeidsliv – for alle som jobber i Norge - kombinert med den beste markedsadgangen for å sikre dette.

De fleste er nok enig i at dette er målet.

Debatten står om hvordan vi kan nå dette målet.

Det er mange svar. Noen er skråsikre og noen er søkende.

Og sånn skal det være når fremtiden formes.

Vi skal meisle ut de beste løsningene,

og det skal gnistre mens vi gjør det.

 

Fellesforbundet er del av en internasjonal bevegelse.

Atle og Henriette – takk for at dere minner oss på at solidariteten er grenseløs.  Fellesforbundets solidaritetsengasjement strekker seg langt. Vi jobber med faglige rettigheter, demokrati, rettferdig fordeling og organisering.

Viktige verdier for alle og en forutsetning for utvikling og rettferdighet i verden.

Norsk Folkehjelp er Fellesforbundets prioriterte samarbeidspartner – med vårt felles prosjekt med landarbeidernes fagforening i Sør-Afrika som en spydspiss.

Vi jobber gjennom IndustriAll i Bangladesh - i kjølvannet av den tragiske katastrofen på Rana Plaza.

Vi melder tydelig fra at dødelig skipsopphugging på asiatiske strender er et helvete arbeidsfolk ikke skal oppleve.

Vi jobber i Europa med prosjekter for å løfte faglig arbeid og trygghet i jobb.

Mange i Fellesforbundet elsker fotball og sport.

Men ikke for enhver pris.

Det er ikke greit for oss at rettigheter knuses mens stadioner bygges - som i Qatar.

 

I Fellesforbundet reagerer vi når den israelske okkupasjonen av palestinske områder ikke avtar. Vi krever derfor at den norske regjeringen anerkjenner Palestina som selvstendig stat.

 

På samme måte som Palestina er okkupert av Israel, er Vest-Sahara okkupert av Marokko. Også denne okkupasjonen er i strid med folkeretten. Norge må jobbe for boikott av varer som okkupantene produserer i Palestina og Vest-Sahara. Og Oljefondet må trekke seg ut av alle investeringer som støtter disse okkupasjonene.

 

Kampen mot ekstremisme har alltid stått sentralt i arbeiderbevegelsens historie. I dag ser vi voksende høyreekstremisme i Europa og ellers i verden. Også her hjemme har vi blitt hardt rammet, sist ved den rasistiske terroren i Bærum. Og bare noen dager før landsmøtet ble jøder angrepet i Tyskland.

Og tro meg når jeg sier, vi skal ALDRI hvile i denne kampen – vi er rosen som knuser hakekorset !!!

 

Vi berøres sterkt av utviklingen rundt oss - både økonomisk og politisk.

Spesielt i Europa.

Og selv om noen gjerne kan ønske seg noen annet,

er det lite å gjøre med det faktum at vi er en del av Europa.

 

I år er det 25 år siden Norge ble med i EØS.

Blant folk flest har EØS-avtalen stor og økende støtte.

Det kom også tydelig fram når Fellesforbundets medlemmer ble spurt her før sommeren – et tydelig flertall ønsker å være en del av EØS.

 

Samtidig er dette en av de mest levende debattene som går.

Og tro meg når jeg sier, denne debatten ønsker jeg hjertelig velkommen.

Det skulle bare mangle om Norges største fagforbund i privat sektor ikke engasjerte seg i en så omfattende handelsavtale.

Og den dagen vi slutter å søke svar på utfordringer vi møter i arbeidslivet  - da blir vi heller ikke bedre.

Det ligger ikke vår natur. 

 

I januar i år satte derfor forbundsledelsen ned en arbeidsgruppe.

En gruppe med bred representasjon fra valgt forbundsstyre og ledelse.

Gruppens arbeidet grundig og leverte en enstemmig uttalelse om Norges tilknytning til EU/EØS.

Det er denne uttalelsen som i sin helhet lagt til grunn for Representantskapets innstilling på dette punktet.

Jeg mener uttalelsen gir en gjennomarbeidet og balansert inngang til temaet EØS – og at den åpner døren – slik at vi kan løfte norsk arbeidsliv og sikre norske arbeidsplasser,

 

EØS-avtalen har alltid vært et kompromiss mellom det å være medlem i EU og det å ikke være medlem.

Avtalen innebærer at Norge tar del i EUs såkalte indre marked. I dette markedet er det fri bevegelse og flyt av varer, kapital, tjenester og personer.

Det EØS-avtalen først og fremst gir oss er en stabil og forutsigbar markedstilgang.

Ordene "forutsigbar markedsadgang" kan kanskje høres litt kjedelig ut.

Men tro meg når jeg sier det. Dette har hatt en enorm betydning for arbeidsplassene i det konkurranseutsatte næringslivet.

Våre medlemmer sine arbeidsplasser.

For lokalsamfunnene dere kommer fra.

For hele landet vårt.

 

De aller aller fleste her i dag  - er enig i at EØS-avtalen er bra for handelen vår.

Den gir oss adgang til andre land sine markeder,

og da må vi også akseptere det motsatte.

 

I dag er godkjenning av et produkt for eksport til et EU-land, godkjent for eksport til alle andre EU-land.

Det er såkalte tekniske handelshindringer som er den største trusselen i mange av våre bransjer.

Dette betyr ulike standarder, godkjenningsordninger, veterinærkontroller og så videre som skaper kostnader.

Våre bedrifter må ha regler som gir oss trygghet for at når vi har laget et produkt, så er produktet godkjent for eksport.

EØS-avtalen sikrer oss dette.

 

En verdensøkonomi med økende handelshindre –

kan få katastrofale følger for norsk eksportøkonomi.

Og vi mister fort kontrollen om vi står uten allierte.

Man trenger ikke lese lenge i en britisk avis før man ser akkurat det.

EØS-avtalen er en allianse som har gitt oss noen utfordringer,

jeg er helt åpen på det,

men samtidig sikrer den oss forutsigbarhet, handel og arbeidsplasser.  

……..

 

Fagbevegelsens slagord ved østutvidelsen av EU i 2004 var:  

"Ja til arbeidsinnvandring, nei til sosial dumping".

Det står seg fortsatt godt.

Selv om arbeidsinnvandringen kanskje ble noe større enn vi ventet

Så har vi hatt et stort behov for arbeidskraft.

Det er ikke folka som skaper problemene,

De er våre medlemmer, venner og kollegaer.

Kjeltringene finner vi hos useriøse arbeidsgivere 

Som presser rettigheter

Som leier inn når de burde ansatte fast

Som spiller russisk rulett med HMS – for å tjene mer. 

 

Fellesforbundet sier alltid fra. Det er faen ikke greit

Vi løfter seriøsiteten

Kjemper for arbeid, trygghet og velferd.

Frontfag i kampen mot sosial dumping

Det er så viktig at jeg nesten ikke finner ord.

 

Og hvorfor er det så viktig?

Jo, fordi vi bryr oss.

Vi bryr oss om folk og familier.

Tryggheten til de som står i et stillas midt på natta

Respekten for at alle skal ha ei lønn å leve av.

Uansett nasjonalitet.

 

Men, jeg skal være helt ærlig med dere.

Vi skubber en jævlig stor stein i oppoverbakke.

Det går tregt. Og det er tungt. 

Kompetanse forvitrer og løsarbeidet florerer.

Språkproblemer skaper farlige situasjoner.

Det er vanskelig å organisere.

 

Kjære venner, vi kjemper en kamp mot utnyttelse,

en kamp for arbeideres rettigheter,

en kamp for vår alles fremtid.

Slipper vi steinen….går norsk arbeidsliv til grunne.

Det skal aldri skje.

Det er vårt løfte

Det skal vi passe på her i dag.

 

  

Noen mener lavlønnskonkurransen bør temmes med sterkere grensekontroll.

Det er jeg uenig i.

ALT tyder på at det vil gjøre sårbare utenlandske arbeidstakere enda mer utsatte.

Vi er et åpent land, med en sunn økonomi og behov for arbeidskraft.

Da er det neppe smart å mure seg inne.

 

Løsningene ligger først og fremst i politikk og faglig kamp.

Vi trenger en regjering som gjør noe,

Noen som løfter ræva og leverer politikk som gjør en forskjell

Istedenfor å sitte på henda og vente på at noe skal skje.

At ting skal gå over.

SANN MINE ORD. Problemene går ikke over.

Men heldigvis går regjeringer over.

Etter 2021 skal vi ha en regjering som

Som sikrer seriøsiteten

Som straffer kjeltringene

Som bygger framtid, jobb og trygghet.

 

Så retter mange fingen mot EU.

At det er deres skyld.

Og jeg kan godt være enig i at det er mye i EU som ikke henger på greip.

Men, kjære venner,

vi kan ikke låse døren og håpe ingen ser oss av den grunn.  

Arbeidslivspolitikken bestemmes i hovedsak her hjemme.

 

Så er det en ærlig sak at det har oppstått noen konflikter.

Kravet til fri konkurranse og etableringsrett på tvers av landegrensene har skapt press på nasjonale reguleringer.

Dette har skapt stor strid i flere EU-land.

Hos oss er gjelder det særlig verftssaken og Holshipsaken.

 

Vi har slåss langs hele linja.

Fellesforbundet har forsvart allmenngjøringen i verftene i over et tiår.

Kampen kokte etter hvert ned til å handle om allmenngjøring av reise, kost og losji (RKL).

Og vi har kjempet på alle nivå. Og vi vant i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Til slutt løp frustrerte arbeidsgiverne til Brussel for hjelp.

Men heller ikke denne gangen kom de i mål.

Vi sto på vårt – og regelen om full dekning av RKL innenfor Norges grenser står fortsatt ved lag. Dette er ALLE parter nå enige om – inkludert myndighetene, Norsk Industri og NHO.  

MEN, nemnda fjernet bestemmelsen om dekning av kostnadene for selve reisen til og fra Norge, og for et gitt antall hjemreiser.  

Det er ikke bra nok,

men du skal ikke være lenge i NHO-bygget før du merker at det var vi som vant dette slaget.  Omsider har også arbeidsgiverne skjønt at løsningen i denne saken ikke ligger i juridisk flisespikkeri!

 

I Holshipsaken ble en varslet boikott i Drammen havn dømt ulovlig.

Dette strider mot organisasjonsfriheten. '

Derfor har LO klaget saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Nok en gang. Vi er vaktbikkja.

Og rett nok, vi vinner ikke alltid alle kamper - men vi vinner de fleste.

Og vi gjør en forskjell.

En stor forskjell.

 

Jeg understreker det igjen. Vi blir hele tiden utfordret.

Men ikke i første rekke av EU.

Det er norske politikere, arbeidsgivere og deres organisasjoner som svikter.

Slik var det før EØS, og slik har det vært etter inngåelsen av EØS-avtalen.

Det må vi leve med enten vi er med eller ikke med i EØS.

 

Så er det en utvikling som må adresseres:

Bemanningsbransjen har fått et alt for sterkt fotfeste i norsk arbeidsliv.

Løsarbeid satt i system.

Vårt klare mål er å begrense bemanningsbransjens rolle.

Faste og direkte ansettelser skal være normen.

Jeg er stolt over gjennomslaget vi tvang igjennom på Stortinget.

Stolt over at vi hver dag jobber med å innføre bestemmelsene  - over hele landet

Jorge og andre har hatt viktige oppslag i media i de siste dagene.

Satt lys på at langt i fra alt er på stell.

At det er langt fra ord til handling.

Men, kjære kamerater – la oss ikke vende det som var en stor seier til et nederlag.

Dette er Ernas nederlag, ikke vårt.

Vi må fortsatt jobbe intenst for å få reglene til å virke.

Vi presser på for konkrete løsninger: 

  • Standardkontrakter
  • Kursing
  • Kampanjer
  • Økt makt til Arbeidstilsynet
  • Sanksjoner
  • Lokale aktiviteter

1500 tillitsvalgte har gått på kurs i vår egen kampanje #Flere faste jobber. Stor takk til alle som har bidratt i kampanjen!

Kamerater. Vi må la dette virke. Vi må være utålmodige, men ikke naive.

Og vi må ha fakta på stell.

Det samfunnspolitiske notatet fra LO som omhandler innleie av arbeidskraft er blitt mye omtalt.

Det viser at innleie i industrien har økt den siste tiden.

Men her er det viktig å merke seg at innleietallene også inkluderer innleie mellom produksjonsbedrifter. 

Og så må vi ikke glemme at verftsindustrien de siste 40 år har hatt stort omfang av innleie når aktiviteten har vært høy.

Oppgangen vi har hatt siste året er nok for stor, men slett ikke unormal.  

 

Mange har hevdet at forbud mot innleie er umulig innenfor EØS.

Det er rett og slett feil.

Her har Fellesforbundet klart å snu debatten.

Vi har pekt på at flere EU-land har strengere regler enn Norge.

I Tyskland har det lenge vært forbud mot innleie i byggebransjen.

 

Også i Norge trenger vi skarpere lut.

Derfor innstiller representantskapet på at i bransjer og geografiske områder hvor det er nødvendig, må derfor forskriftsadgangen i arbeidsmiljølovens § 14-12-5 tas i bruk, med sikte på et forbud mot innleie fra bemanningsforetak.

 

Allmenngjøring av tariffavtaler er ett av våre viktigste verktøy i kampen mot sosial dumping. Vi vil styrke allmenngjøringsordningen – og bevisbyrden må snus. Og loven må gjelde på Svalbard!

 

EUs utsendingsdirektiv er nå revidert og skal innføres i juli 2020.

Norske myndigheter må her utnytte handlingsrommet til det fulle,

og sikre at den norske allmenngjøringsordningen styrkes.

Vi må kreve at arbeidslivets parter må gis en sentral rolle.

 

Arbeidstilsynet er en krumtapp i kampen mot sosial dumping,

De har mye å gjøre og lite ressurser.

Det må vi gjøre noe med.

Dette gjelder ikke minst innenfor transportsektoren.

Få næringer opplever større press. '

Mobile næringer og med mobile arbeidstakere.

Et marked med ekstrem priskonkurranse.

 Skiftende regjeringer har ikke vært villige til å "tale EU midt imot",

selv der fagbevegelsen tydelig har sagt fra om problemene.

Det skal vi gjøre noe med i 2021…men kanskje også før den tid.

Vi må bruke makten vi har gjennom hele verdi- og produksjonskjeden - til å bekjempe useriøse aktører i transportmarkedet.

 

Offentlige innkjøpere har et særlig stort ansvar.

Det offentlige legge lista på et nivå som hindrer sosial dumping.  

Vi vil ha enda strengere regler, slik vi og BNL har blitt enige om.

Over 170 kommuner har nå innført strengere regler ved innkjøp.

Mange steder har våre lokalavdelinger stått i front, Kjempet og slåss.

Tusen takk for det!!!

 

Kamerater!

EØS-avtalen har uten tvil skapt utfordringer i arbeidslivet vårt.

Men vi må samtidig ikke la oss lure til å tro at all dritt vi møter er på grunn av avtalen.

Det var jo ikke slik at arbeidslivet ikke hadde problemer før EØS. '

Verken i bygg eller industri eller andre bransjer.  

Og spoler vi tilbake til 70 tallet var det tusener av innleide på norske verft.

 

Så en ting til:

I dag bruker vi nær 250 milliarder oljepenger over offentlige budsjetter.

For vel 20 år siden brukte vi ikke en krone.

Norge har fått en lagt større økonomi enn vi har folk til.

Og uten arbeidsinnvandringen hadde byggebransjen, hotellene, restaurantene, store deler av transportnæringen, sykehjemmene, barnehagene osv. måtte redusere sin aktivitet betydelig.

Og gode venner - jeg har ingen tro på at dette bildet hadde vært annerledes om vi hadde stått utenfor EØS. Vi ville vært minst like avhengig av utenlandsk arbeidskraft da også.  

 

Det er bra med kritisk og kraftig debatt.

Og det vi mener på landsmøtet, betyr mye.

Men, vi må også være realister.

Uansett hva landsmøtet konkluderer med, vil EØS-avtalen være rammeverket framover.

Vi kan ikke sette annet viktig arbeid på vent.

Og vi kan ikke sette våre arbeidsplasser i spill.

 

Det er mye tro og tvil i debatten om EØS.

Vi trenger mer kunnskap om handlingsrommet.

Om praktisering og utforming av regelverket.  

Om alternativene. Om konsekvenser for markedstilgangen.

Derfor må vi kreve at det må gjennomføres en offentlig utredning om disse spørsmålene.

 

I representantskapets forlag til uttalelse sies det:

"Våre medlemmer bygger landet. De har mer enn noen andre sett konsekvensene av sosial dumping og lavlønnskonkurranse i hvitøyet. Våre medlemmer leverer høy kvalitet og produktivitet i konkurranseutsatt industri. De kjenner på kroppen hvor avgjørende forutsigbare konkurransevilkår og tilgang til det europeiske indre markedet er for å vinne fram i den knallharde internasjonale konkurransen.  Våre medlemmer har mer enn noen andre førstehånds erfaringer med negative og positive virkninger av EØS-avtalen. Denne vide innsikten og bredden av erfaringer preger Fellesforbundets debatter om Norges tilknytning til EU/EØS."

 

Jeg mener vi i har en innstilling som leverer på både på det positive og negative .

Vi er utålmodige og skal forme fremtiden.

Vi skal utrede handlingsrommet.

Vi skal se på hvordan vi gjennom lovverk, analyser kan skape framoverlent politikk

Vi skal finne løsningene som løser utfordringene.

 

Forbundsstyret har med stort flertall vedtatt innstillingen, det samme har representantskapet.

 

Nå er det opp til dere. Alt er opp til dere. 

Jeg har bare en siste oppfordring:

HA TRUA – PÅ VÅR POLITISKE KRAFT -  VI KAN FÅ TIL BEGGE DELER – VERDENS BESTE ARBEIDSLIV OG VERDENS BESTE MARKEDSADGANG

 

Dirigenter, Landsmøte. Jeg fremmer med dette representantskapets innstillinger til dagsordens punkt 6, som finnes i landsmøte hefte 7, samt uttalelsene

Norges tilknytning til EU/EØS (I-0012), Verdens beste arbeidsliv for alle (I-0013) og Internasjonal solidaritet i en usikker verden (I0014) som dere finner i hefte 2.

 

Takk for oppmerksomheten!