Møt noen av våre ansatte

I Fellesforbundet har vi 140 ansatte. Noen jobber på hovedkontoret, mens andre arbeider på distriktskontorene. Våre ansatte trives, og vi presenterer her noen av våre ansatte og hvilke arbeidsoppgaver de har. De kan også fortelle hvordan det er å jobbe i forbundet.

Heidi Zachariassen

Heidi har jobbet i Fellesforbundet i 30 år. Hun jobber i fellestjenester som er en administrativ støttefunksjon for forbundet. - Jeg bestiller kontorrekvisita, sørger for inn- og utgående post, håndterer bestillinger fra uteapparatet og har diverse ulike kontoroppgaver, forteller hun.  Hun beskriver forbundet som en arbeidsplass som er opptatt av rettferdighet og som har et godt arbeidsmiljø og gode velferds- og personalordninger.


- Jeg trives i forbundet fordi vi har utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Dessuten er det mange gode kolleger som det er hyggelig å møte hver dag på jobb!

 

 

Thorbjørn Lillemoen

Thorbjørn er sekretær ved distriktskontoret i Telemark. Han har jobbet i forbundet i 25 år. - Grunnen til at jeg begynte i Fellesforbundet var at jeg hadde vært tillitsvalgt i 2,5 år på en bedrift som het Christiania Spigerverk AS. Da det ble utlyst stillinger i forbundet, så jeg det som en utfordring å utøve tillitsvalgtrollen som fast jobb. Jeg syntes det var spennende og interessant å være til for å hjelpe andre, sier han.

- Jeg bistår tillitsvalgte i avdelinger og klubber i ADK Sør-Øst (Vestfold, Buskerud og Telemark), og tar kontakt med arbeidsgivere for å inngå trekkavtaler og tariffavtaler. Jeg bistår også medlemmer i avdelingene med å søke yrkesskadeerstatning, forklarer han videre.

- Det er stort sett ingen dager som er like når det gjelder saker. Dette igjen gjør at jeg lærer noe nytt hver dag og skaffer meg nye erfaringer på godt og vondt.

Thorbjørn trives også i forbundet, og sier Fellesforbundet er et forbund med solide medarbeidere med bred erfaring i de saker som et forbund skal utøve. Til tross for at vi "bare" er 25 år, så har vi med oss fra sammenslåingen i 1988 mer enn 100 års erfaring som er videreført. Det er en trygg og god organisasjon som også blir hørt i samfunnsdebatten i ulike sammenhenger, forteller Thorbjørn.

Geir Ottesen

Geir Ottesen arbeider som distriktssekretær i Nord-Trøndelag. - Jeg ble ansatt i Namdal fagforening i 2000, først som forretningsfører og senere som organisasjonsarbeider i Nord-Trøndelag. Jeg visste vel ikke helt hva jeg gikk til da jeg søkte første gang, men jeg hadde ganske god greie på hva medlemmene forventet av lønns- og arbeidsforhold der de jobbet. Etter den tid har jeg tatt utfordringene etter hvert som de dukket opp. Kanskje var det nettopp utfordringen som fristet meg til å søke, heldigvis fikk jeg muligheten, sier han.

En viktig oppgave er å forhandle fram tariffavtale for medlemmene med bedriften der de arbeider. - I tillegg forhandler jeg sammen med tillitsvalgte med bedriften og eventuelt deres organisasjon når det oppstår tvister. Litt lettvint kan man si at når alt har gått i lås for lokale tillitsvalgte får jeg ansvaret for å lande en sak på best mulig måte. Dette kan være forståelsen av overenskomsten eller ved omstilling og oppsigelser. I det daglige opplever jeg imidlertid mest å få være en slags rådgiver, en ressursperson som sammen med andre ansatte og tillitsvalgte finner løsninger, fortsetter Geir.

Geir mener dette er drømmejobben: - For en med samfunnsinteresse og sans for verdiskapning og rettferdighet så er det en drømmejobb. Først og fremst fordi det er et nyttig arbeid. Selvsagt for medlemmene når vi bistår dem, men mange ganger får vi også ros fra arbeidsgiversiden når vi bidrar til løsninger som begge parter kan leve med, understreker Geir.

Geir gir Fellesforbundet som arbeidsgiver gode skussmål. - Det beste med Fellesforbundet som arbeidsgiver er å være deltaker i et stort nettverk av dyktige kolleger. Det gir trygghet i vanskelige saker, og det sprer humør og glede i hverdagen. Har du ønske om å være både en bidragsyter og en bruker av nettverket bør du bli vår kollega. For å omskrive Tom Lehrer: “Work is like a sewer - what you get out of it depends on what you put into it”, avslutter Geir.

Inger Karin Hagerup

Inger Karin HagerupInger Karin er leder av forbundsleders stab i Fellesforbundet. I 1987 begynte hun på kartoteket i Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund. Da Fellesforbundet ble etablert i 1988, fikk hun jobb i tariffavdelingen, med spesielt ansvar for bedriftsregisteret.

Hovedansvarsområdene hennes er blant annet pensjon, arbeidsmarkeds- / attføringspolitikk, folketrygdloven og ferieloven. - Jeg er med på å fremme forbundets vedtatte politikk på mine områder, blant annet gjennom høringsuttalelser. I samarbeid med politisk ansvarlig utformer vi ny politikk på områder hvor forbundet ikke har vedtatt politikk. Jeg må holde meg oppdatert på mine områder og svarer på spørsmål både på telefon og ute på kurs, konferanser og møter med tillitsvalgte og medlemmer, forklarer Inger Karin.

Inger Karin mener ingen dager er like i Fellesforbundet: - Jeg har utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Jeg har en lærerik jobb hvor jeg har mulighet til å engasjere meg. Fellesforbundet er en viktig samfunnsaktør, og jeg er stolt av å være en del av forbundets administrasjon. Vi har også et veldig godt arbeidsmiljø og mange gode kollegaer.