Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring i byggebransjen

Dette er satsene som gjelder for deg som jobber i byggebransjen.

Gjeldende fra 1. juni 2019:

Om du utfører arbeid på byggeplass i Norge har du krav på en minstelønn:

a) For fagarbeider:

kr 209,70
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 188,40
b) For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 196,50

c) For arbeidstakere under 18 år:

kr 126,50

Reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag på byggeplasser hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt. Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning og lignende kan avtales.

Arbeidstøy:

Arbeidsgiver skal holde nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.