Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring i landbruket

Dette er satsene som gjelder for deg som jobber i landbruket.

Gjeldende fra 1. juni 2019:

Om du utfører arbeid i landbruks- og gartnerinæringene i Norge har du krav på følgende minstelønn per time:

Ferie- og innhøstingshjelp:    
Arbeidstakere under 18 år: kr 103,15
Over 18 år - ansatt inntil 12 uker: kr 123,15
Over 18 år - ansatt mellom 12-24 uker (3-6 måneder): kr 128,65
Faste ansatte:    
Ufaglærte arbeidstakere: kr 143,05
Arbeidstakere under 18 år: kr 112,65
Tillegg for fagarbeidere kr 11,75


Helge-/helligdagstillegg, røkter/avløser i fast turnus:

Det betales et tillegg på 25% per arbeidet time
1)    Mellom lørdager kl. 13 og søndager kl. 24
2)    Mellom kl. 13 og 24 jul- og nyttårsaften
3)    Mellom kl. 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai

Praktikanter som har inngått skriftlig opplæringsavtale med arbeidsgiver:

Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglært fast ansatte arbeidstakere.

Reise, kost og losji:

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.