Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring innen godstransport

Dette er satsene som gjelder for deg som jobber innen godstransport.

 

Om du utfører arbeid i godstransport har du krav på følgende minstelønn per time:

  • du skal minst ha en lønn per time på kroner 175,95.

Den nye minstelønna gjelder for deg som:

  • utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.
  • kabotasjekjøring
  • kombinert transport

Forskriften gjelder ikke:

  • for grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette
  • ved transport av virksomhetens egne varer
  • lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak

Forskriften gjelder fra 1. juli 2019.