Hopp til hovedinnhold

Forskuttering av sykepenger

Partene ble i tariffoppgjøret 2020 enige om at det ikke er anlending til å forskjellsbehandle ansatte ved forskuttering av sykepenger.

Fellesforbundet oppfordrer derfor våre tillitsvalgte om å ta spørsmålet om forskuttering av sykepenger opp i egen bedrift. Dette gjelder særlig hvis det er etablert ulike ordninger for ulike arbeidstakergrupper eller virksomheten ikke forskutterer sykepenger til noen ansatte.

Vedlagt følger informasjon, protokollforslag og maler som kan gjøre det lettere å ta spørsmålet opp i egen bedrift: