Hopp til hovedinnhold

Forskuttering av sykepenger

Partene ble i tariffoppgjøret 2016 enige om å anbefale at virksomhetene sammen med de tillitsvalgte gjennomgår grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette gjøres.

Hensikten med gjennomgangen er å unngå forskjellsbehandling mellom arbeidstakere i bedriften, også hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Fellesforbundet ønsker at bestemmelsen virker til medlemmenes beste, og oppfordrer derfor våre tillitsvalgte om å ta spørsmålet om forskuttering av sykepenger opp i egen bedrift. Dette gjelder særlig hvis det er etablert ulike ordninger for ulike arbeidstakergrupper eller virksomheten ikke forskutterer sykepenger til noen ansatte.

Vedlagt følger informasjon, protokollforslag og maler som kan gjøre det lettere å ta spørsmålet opp i egen bedrift: