Hopp til hovedinnhold

Høring læreplaner VG 2 og VG 3

Forslag til nye læreplaner for VG 2 og VG 3 er nå ute til høring. Fristen for å levere svar på høring er 15. november

Det er viktig at det fra bedriftene leveres svar på om de nye læreplanene er gode eller om det er noe som bør forbedres. De tillitsvalgte oppfordres til å ta opp spørsmål om læreplaner med bedriften slik at det kan bli lokalt partsarbeid rundt læreplanene og høringen.

 

Her finnes høringen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg32/

 

Her er de grafiske fagene:

Design og tradisjonshåndverk

 - Håndbokbinderfaget

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 - Vg2 Medieproduksjon

 - Vg3 Medieproduksjonsfaget

 - Vg3 Mediedesignfaget

 - Vg3 Medieteknikkfaget

Teknikk og industriell produksjon

- Vg2 Industriteknologi

 - Vg3 Grafisk produksjonsteknikkfaget

 - Vg3 Serigrafifaget