Hopp til hovedinnhold

Midlertidig endring i bilaget om Grafisk Utdanningsfond

I forbindelse med Covid-19 (korona) har tariffpartene blitt enige om en midlertidig endring i bestemmelsen om innbetaling til GU for permitterte arbeidstakere.

Partene har blitt enige om denne protokollen:

 

År 2020, den 7. april ble det inngått

protokoll mellom Fellesforbundet,

Mediebedriftenes Landsforening

og Norsk Industri

Protokoll

I lys av den pågående situasjonen knyttet til Covid-19 er partene enige om at det i Bilag om Grafisk Utdanningsfond gjøres følgende midlertidige endring.

I bestemmelsens punkt 2 om innbetaling gjøres følgende endring, gjeldende frem til 1. august 2020: "Premie betales også for fraværsperioder i inntil 3 måneder" endres til "Premie betales ikke for fraværsperioder i inntil 3 måneder som skyldes permittering i henhold til Hovedavtalens kapittel VII. Det foretas heller ikke trekk av arbeidstakernes premieandel i denne perioden."

Eventuell tvist om gyldigheten av en permittering iht. Hovedavtalens kapittel VII vil ikke medføre krav om etterbetaling til denne ordningen.

Nora Køber Garvoll

Norsk Industri 

Kanwal Suleman

Medlebedriftenes landsforening  

Niels Edvard Killi

Fellesforbundet