Hopp til hovedinnhold

AMB-overenskomsten tariffoppgjøret 2020

Partene har kommet til enighet.

delegasjon på amb-overenskomsten.jpg
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon: Anne-Grethe Hagen, Ståle Pedersen, Hege Espe, Øystein Snekkerbakken, Anders Skogsrud Linnerud.

 

Resultat AMB-overenskomsten 2020 – enstemmig anbefalt.

Økonomi

Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg på

kr 0,50.

Det gis et ekstra AMB-tillegg på kr 1,50 fra 1. november.

Det gis et generelt tillegg til VTA på kr 0,50 fra 1. april.

Minstesats i VTA-bilaget økes til kr 22,50 pr time.

Ekstra heving av tillegg for skift, deltid, særlig smussig arbeid.

Matpengene heves til kr 90,-.

Sykepenger

Det settes i gang et utvalgsarbeid med tanke på å innføre likebehandling av forskuttering av sykepenger i forbindelse med tariffoppgjøret 2022.

Likestilling

Utvalgsarbeid som skal se på endringer av bestemmelsene i overenskomsten i tråd med

likestilling- og diskrimineringslovens § 26.

Lønnsbestemmelser

Bestemmelser om lønn i § 7 er endret med tanke på å gjøre bestemmelsen tydeligere, og enklere å forstå.

 Navneendring

Overenskomsten skifter navn til AIB-overenskomsten.

Utvalgsarbeid

Det er enighet om å sette ned utvalg som blant annet skal arbeide med følgende:

  • Forenkle, revidere og tilpasse tekst
  • Kompetanseheving

Forenkling i VTA-bilaget

  • 7A. Endres til: "Minste sats for lønn er kr 22,50 pr time."