Hopp til hovedinnhold

Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold

Partene har kommet til enighet i forhandlingene på Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

forhandlingsdelegasjon overenskomst for asfalt.jpg
Fellesforbundets medlemmer av forhandlingsdelegasjonen er Joakim Gebhardt, Nina Ullmann og Jan Ove Winum.

Nøkkeltall og fakta:

Etter forhandlinger mellom Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet kom partene fram til et anbefalt forslag på Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold, i tråd med rammen fra Frontfaget.

Noen av de viktigste punktene er:

  • I likhet med frontfaget gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 per time.
  • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.
  • Det skal være separate dame- og herregarderober og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toaletter sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet.
  • Garantert minstelønn for øvede arbeidstakere økes til kr 207,52 per time.
  • Fagbrevtillegget økes til kr 16,00 per time.
  • Smuss/tunell arbeid heves til kr. 19.80 per. time.
  • Bas tillegg heves til kr. 14,00 og 17,00 per time.