Hopp til hovedinnhold

Biloverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Her vil du fortløpende finne informasjon om denne overenskomsten i tariffoppgjøret 2020. Forhandlingene er ferdig med enighetsprotokoll.

Biloverenskomsten.jpg
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon på Biloverenskomsten.

Uravstemningen er avsluttet

Medlemmene har nå sagt sin mening i uravstemningen. Det var god deltakelse og stor oppslutning om resultatet.

Les mer om uravstemningen her

Nøkkeltall og fakta fra enigheten

Økonomi

  • Med virkning fra 1. mai gis det et generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr. time.
  • Minstelønnssatsene heves med 5,6 %. Fagarbeidere etter ett års praksis økes med kr 10,50 til kr 195,50 pr. time.
  • Smusstillegget økes med kr 0,50 til kr 6,90 pr. time.
  • Tungtvogns- og dieseltillegg økes med kr 0,50 til kr 8,10 pr. time.
  • Øvrige satser økes med 7 %.

Forskuttering av sykepenger

Sykepenger skal forskutteres for alle bedrifter hvor det gjøres for noen grupper.

Likestilling

Bestemmelsene om likestilling og likelønn er vesentlig endret og tilpasset et oppdatert lovverk.