Hopp til hovedinnhold

Glassoverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Partene har kommet til enighet i forhandlingene på Glassoverenskomsten.

delegasjon glassoverenskomsten 2020.jpg
Fellesforbundets forhandlingsutvalg på Glassoverenskomsten består av Hege Espe, Stig W. Jørgensen, Fredrik Larsson og Steinar Aardalen, i tillegg til Terje Johansen.

Etter forhandlinger mellom Fellesforbundet og Glass og Fasadeforeningen kom partene fram til et anbefalt forlag på Glassoverenskomsten.

Forhandlingsresultatet er i tråd med rammen fra Frontfaget. Noen av de viktigste punktene er:

  • I likhet med frontfaget gis det med virkning fra 1. april et generelt tillegg på kr. 0,50 per time. Videre gis det for til arbeidstakere omfattet av industripreget virksomhet (bedrifter med produksjon av isolerruter, herding, bøying, laminering, samt produksjon av fasadeelementer osv.) et tillegg på kr. 1,50, med virkning fra 1. november 2020.
  • Garantibestemmelsene (minstelønnssatsene) under § 2.3 heves med kr. 6,50.
  • Fagarbeidertillegget heves til kr. 13,50.
  • Økning i satsene for smusstillegg, forandring av arbeidstid og skifttillegg for 2. skift og 3. skift.
  • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Denne bestemmelsen er nå inntatt i overenskomsten.
  • Viktig revidering av overenskomstens kapittel 3 - Lærlinger og annen fag-, etter- og videreutdanning.
  • Utenlandske fagbrev godkjent av NOKUT er sidestilt med norske fagbrev i bedriftene.
  • Arbeid for kompetanseheving og økt fagutdanning for bransjen.
  • Enighet om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering, og at man gjennom et aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Det er enighet om å sette ned utvalg som skal modernisere og oppdatere kapittel 5 i overenskomsten.

Forhandlingsresultatet skal nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for dette er 29. oktober.