Hopp til hovedinnhold

Havbruksoverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Forhandlingene på Havbruksoverenskomsten startet mandag 21. september. Partene kom til enighet torsdag 24. september.

Enighet på Havbruksoverenskomsten

Fellesforbundet og Sjømat Norge kom til enighet på Havbruksoverenskomsten torsdag 24. september. Se punkter under. Protokoll ligger vedlagt. Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene på overenskomsten.

 

Økonomi

Fra 1. mai gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle.

Økning av minstesater fra 16.oktober

Minstelønnssatsen øker til kroner 197,26 pr time. Satsen for ansatte med ett års ansiennitet øker til kroner 199,41 pr time. Vaktillegg og skifttillegg er økt med 7,5 %. 

Fagarbeidertillegget

Fagarbeidertillegget økes til kr. 14,50 pr. time.

Røde dager i friperioder

Når hellig- og høytidsdager faller på avspaseringsdager etter arbeidsplanen, skal ansatte kompenseres med 7,5 timer avspasering ved et seinere tidspunkt.

Hviletid

Når avvikling av daglig fritid etter AML § 10-8 går inn i påfølgende arbeidsperiode medfører dette ikke trekk i lønn.

Obligatoriske kurs og opplæring

Obligatoriske kurs og opplæring skal i størst mulig grad legges i ansattes arbeidstid. 

Andre tillegg

Ny sats for matpenger er satt til kr. 90 og kosttillegg for de som må bo på anlegget er økt til kr. 372,49 pr. døgn.

Forskuttering av sykepenger

Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Beredskapsvakter

Vakttillegget er endret til en minstesats. Belastningen av vaktordninger skal diskuteres lokalt ut ifra lengden på responstiden, antall og tidspunkt ved alarmer og hvor omfattende arbeidet med alarmer er. Dette legger grunnlag for hvor mye av vakten som skal regnes som arbeidstid.

Alenearbeid

Bestemmelsene om alenearbeid er nå strammet opp og er tydeligere på når alenearbeid ikke er tillatt.

200921-forhandlingsdelegasjon havbruk-3449.jpg
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon på Havbruksoverenskomsten.