Hopp til hovedinnhold

Kranoverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Forhandlingene på kranoverenskomsten startet tirsdag 22. september. Partene kom til enighet samme dag.

22092020 Kranoverenskomsten delegasjon.jpg
Forhandlingsdelegasjonen på Kranoverenskomsten: Frode Ødegaard, Gunnar Sætervik og Morten Hagen.

Resultater av forhandlingen

 • Bestemmelser om lokal forhandlingsrett på avtalen
 • Generelt tillegg til alle: kr. 1,20 per time
 • En god del "rydding" i forhold til at det i avtalen på flere steder var henvist til en enkelt bedrift (Nordic Crane Oslo)
 • I tillegg er følgende på plass iht. frontfaget:
  • Anbefaling ift. Forskuttering av sykepenger
  • Likestilling (Tatt inn i nytt bilag)
  • Etter- og videreutdanning
  • Partssammensatt utvalg som skal se på ny omfangsbestemmelse

Det var spesielt kravet om å innføre lokal forhandlingsrett som var viktig for oss.

Manglende bestemmelser om dette førte i 2018 til at avtalen fikk en dårligere utvikling enn industriarbeideren.

Grunnet dette etterslepet gikk arbeidsgiversiden med på å gi 70 øre i tillegg til frontfagets 50 øre.