Hopp til hovedinnhold

Naturbruksoverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Partene kom til enighet i forhandlingene på Naturbruksoverenskomsten.

forhandlingsdelegasjon naturbruk.jpg
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon består av Per Moen og Arvid Eikeland.

Partene kom til enighet 14. oktober. Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene på overenskomsten.

Kort oppsummering av resultater

Økonomi

 • Med virkning i fra 1. april gis et tillegg på kr 0,50 til alle som er omfattet av Naturbruks- overenskomsten
 • Det gis et naturbrukstillegg på kr 1.per time-til alle med virkning  fra 1.11.2020
 • Minstelønnssatsen i pkt. 2.2.1 heves med kr 5,- pr. time med virkning fra 1.11.2020. ny minstelønnssats blir kr. 169,- pr. time
 • Fagarbeidertillegget i pkt. 2.2.3 økes med kr 1,- pr. time  med virkning fra 1.11.2020
 • Akkordsatsene ved planting i pkt. 2.4.1 heves fra 1.11.2020 med 1,75 %
 • Akkordsatsene ved ungskogpleie i pkt. 2.4.2 heves fra 1.11.2020 med 1,75%
 • Motorsag godtgjørelsen i pkt. 2.5.1 heves fra 1.11.2020 med kr. 1.50,- per brukstime. Ny sats kr. 33,- pr. brukstime
 • Matpengesatsene ved overtid økes til kr 90,-

Sykepenger

 • Kravet om forskuttering av sykepenger er innfridd, ingen forskjellbehandling av arbeidstakere i bedriften

Likestilling

 • Kravet om arbeidet med likestilling er innfridd

Utvalgsarbeid

 • Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg i tariffperioden som skal kartlegge bruken av og reguleringen av alle overenskomstens akkordsatser, herunder om akkordsatsene skal tas ut av overenskomsten og heller fastsettes lokalt. Arbeidet skal ferdigstilles innen  1. oktober 2021