Hopp til hovedinnhold

Oljeavtalen Virke tariffoppgjøret 2020

Her vil du fortløpende finne informasjon om denne overenskomsten i tariffoppgjøret 2020.

Under forhandlinger på Oljeavtalen mellom Fellesforbundet på den ene siden, og VIRKE på den andre siden, kom parten til enighet om ny overenskomst for perioden 2020 - 2022

Kort oppsummert så er resultatet slik:

Fra 1 mai 2020, fikk vi et generelt tillegg til alle på kr 0,50.-

Fra 1 oktober 2020, økes følgende satser.

  • 2 Lønnsbestemmelser
  1. a) med kr 8,99.- og 2 c) med kr. 9,93.-
  • 3 arbeidstid

 Grunnlaget for beregning av skift og turnustillegg. økes med kr. 6.87.-

For ansatte ved Univar AS er minstelønnssatsen pr. 1.4.2020 etter årets oppgjør kr 214,79 pr. time (37,5 timers uke).

  • 15 vakttillegg.

Vaktgodgjørelse hverdag økes med kr. 3,82.-

Vaktgodgjørelse lørdager helligdager og søndager økes med kr. 11,39.-

For verkstedsarbeidere

Vaktgodgjørelse hverdag økes med kr. 4,27.-

Vaktgodgjørelse lørdager helligdager og søndager økes med kr. 12,81.-

Videre fikk vi inn et nytt fagbrev i overenskomsten, samt at fagbrev og kompetansetillegg kan sees i sammenheng.

Overenskomsten har også nå fått en god bestemmelse for lærlinger, for å sikre disse sine lønns og arbeidsvilkår.

Og ikke minst ble vi enige om at utvalgsarbeid for å revidere overenskomsten i tariffperioden følger hva partene blir enige med NHO/NI om i forbindelse med avalt revisjon av Oljeavtalen med dem.

En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler årets oppgjør.

 

Dette er Oljeavtalen med Virke. 

Oljeavtalen med NHO finner du her.