Hopp til hovedinnhold

Tannteknikeroverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Det er enighet mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel tirsdag 16. september.

15598361-close-up-of-female-dental-technician-working.jpg

Noen av de viktigste punktene

Økonomi:

  • Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr. time.
  • Minstelønnssatsene heves med 6,3 %. Minstelønn for fagarbeidere etter ett års praksis økes med kr 11,00 til kr 185,00 pr. time.
  • Matpengesatsen økes til kr 90,-

Forskuttering av sykepenger:
Sykepenger skal forskutteres for alle bedrifter hvor det gjøres for noen grupper.

Øvrig:
På grunn av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven så er partene enige om å realitetsbehandle de aktuelle bestemmelsene i tariffavtalen om to år.