Hopp til hovedinnhold

Taxioverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Fellesforbundet og Norges taxiforbund kom til enighet 14. oktober.

Forhandlingsdelegasjon taxioverenskomsten.jpg
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

Fellesforbundet og Norsk Taxiforbund har kommet til enighet i forhandlingen på taxioverenskomsten.

Oppsummering av enigheten

Lønnssatsene øker med 1 prosentpoeng i regulert område, og 1,1 prosentpoeng i uregulert område. Økning av satsene utgjør henholdsvis kr. 5,02 og kr. 5,20 pr. time. Med virkning fra 1. mai 2020.

Det er også enighet om grunnlag for beregning av inneståelses godtgjørelse, nytt beregningsgrunnlag er kr. 484,89 pr. time.

Partene er enige om en sikringsbestemmelse ved takstendringer, og lønnssatsene kan regnes om ved evt. nedsettelse av takster.

Vi er skuffet over at motparten ikke ville gå med på vårt krav om en garantilønn i overenskomsten under dette oppgjøret.

Det er enighet om at virkningen av korona og endringene i yrkestransportloven vil ha på lønnsnivået i bransjen skal evalueres og at partene skal ta opp diskusjonen om endringer i lønnssystem i mellomoppgjøret 2021.

Innføring av AFP ordning i overenskomsten tas opp etter utredningen om ny AFP ordning er ferdig.