Hopp til hovedinnhold

Treforedlingsindustrien fellesoverenskomst tariffoppgjøret 2020

Partene kom til enighet 3. september.

DSCF6033.JPG

Uravstemningen er avsluttet

Medlemmene har nå sagt sin mening i uravstemningen. Det var god deltakelse og stor oppslutning om resultatet.

Les mer om uravstemningen her

Enighet i forhandligene

Etter forhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet kom partene fram til et anbefalt forlag på overenskomst for treforedlingsindustrien i tråd med rammen fra Frontfaget. Noen av de viktigste punktene er:

  • I likhet med frontfaget gis det med virkning fra 1. april et generelt tillegg på kr. 0,50 per time. I tillegg gis det for treforedling, også med virkning fra 1. april, et bransjetillegg på kr. 0,10 per time.
  • Alle skifttillegg og skiftprosentgrunnlag er økt med 4,95% ved dette oppgjøret. Sammen med økningen i skifttillegg ved siste mellomoppgjør gir dette en samlet økning i skifttilleggene på 7,35% for tariffperioden 2018-2020.
  • De økonomiske justeringene ved dette oppgjøret tilsvarer en økning i årsinntekt på drøyt kr. 4 100,- per år for en arbeidstaker på helkontinuerlig skift.
  • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Denne bestemmelsen er nå inntatt i overenskomsten.
  • I forhandlingsprotokollen viser de sentrale partene til at det forutsettes at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i tråd med overenskomstens bestemmelser.
  • Arbeid for kompetanseheving og økt fagutdanning for bransjen.

Motparten fremmet ikke egne krav ved forhandlingsstart