Hopp til hovedinnhold

VTA-overenskomsten tariffoppgjøret 2020

Det er enighet mellom Fellesforbundet og ASVL på VTA-overenskomsten tirsdag 8. september.

forhandlingsutvalg VTA 2020.jpg
Fellesforbundets forhandlingsutvalg bestod av Cathrine Ulvøy, Tom Nordbø og Hege Espe.

Uravstemningen er avsluttet

Medlemmene har nå sagt sin mening i uravstemningen. Det var god deltakelse og stor oppslutning om resultatet.

Les mer om uravstemningen her

Resultat VTA-overenskomsten 2020 – enstemmig anbefalt

Økonomi

  • Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg på kr 0,50 til alle som er omfattet av VTA-overenskomsten.
  • Minste sats i § 7A, settes til kr 22,50 pr time fra 1. oktober.
  • Matpengene heves til kr 90,-.

Korte velferdspermisjoner

Psykolog er inntatt i bestemmelsen om korte velferdspermisjoner. 

Sykepenger

Styrket bestemmelse rundt sykepenger, og at bedriften skal bistå ansatte som har rett på sykepenger i henhold til folketrygdloven etter arbeidsgiverperioden.

Likestilling

Ny paraf 3 i overenskomsten om likestilling:

"Fellesforbundet og ASVL minner om viktigheten av at partssamarbeid lokat også innkluderer aktivt likestillingsarbeid i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven § 26."

Opplæring

Styrking av bestemmelsen om opplæring og personalutvikling.

Lønnsbestemmelser

Bestemmelser om lønn i § 7 er endret med tanke på å gjøre bestemmelsen tydeligere, og enklere å forstå. 

Utvalgsarbeid

Det er enighet om å sette ned to utvalg:

  • Det skal settes ned et utvalg som skal se på muligheten for forskuttering av sykepenger på ansatte på VTA-tiltaket.
  • Det settes ned et utvalg som skal revidere overenskomsten for å gjøre den mer forståelig.