Hopp til hovedinnhold

Wallboardoverenskomsten tariffoppgjøret 2020

Partene har kommet til enighet i forhandlingene på Wallboardoverenskomsten.

Nøkkeltall og fakta:

Etter forhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet kom partene fram til et anbefalt forlag på Wallboardoverenskomsten,  i tråd med rammen fra Frontfaget. Noen av de viktigste punktene er:

  • I likhet med frontfaget gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 per time. I tillegg gis det for wallboard et bransjetillegg på kr. 0,70 per time. Samlet tillegg blir da kr. 1,20 per time, som gis med virkning fra 1. mai.
  • Alle skifttillegg og skiftprosentgrunnlag er økt med 2,9% ved dette oppgjøret. Sammen med økningen i skifttillegg ved siste mellomoppgjør gir dette en samlet økning i skifttilleggene på 5% for tariffperioden 2018-2020.
  • Overenskomstens minstesatser er økt med 3% ved dette oppgjøret, og i alt 5,1% for tariffperioden 2018-2020.
  • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Denne bestemmelsen er nå inntatt i overenskomsten.
  • Det er gjort nødvendige tilpasninger i overenskomstens omfangsbestemmelse.
  • Arbeid for kompetanseheving og økt fagutdanning for bransjen.