Hopp til hovedinnhold

Uravstemninger tariffoppgjøret 2022

Det er gjennomført 39 uravstemninger i årets tariffoppgjør. Siste uravstemning i år ble gjennomført 13. oktober.

 

Overenskomst  Oppslutning   Ja   Nei 
AIB-overenskomsten                    54,61     91,95     8,05
Avisbudavtalen NHO                    49,05     55,49   44,51
Biloverenskomsten                     72,40     84,52   15,48
Bussbransjeavtalen                    60,00     61,70   38,30
Fellesoverenskomsten for byggfag                    72,62     82,65   17,35
Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien                    61,63     90,34     9,66
Flyoverenskomsten                    60,02     71,08   28,92
Glassoverenskomsten                     59,00     82,98   17,02
Grafiske overenskomster NHO                    80,23     90,30     9,70
Grossistavtalen NHO                    32,63     95,12     4,88
Grossistoverenskomsten                    58,48     74,62   25,38
Havbruksoverenskomsten                    61,37     89,48   10,52
Industrioverenskomsten - Frontfaget                    65,41     78,77   21,23
Kartonasjeoverenskomsten                    67,58     61,09   38,91
Kranoverenskomsten                    26,32   100,00          -  
LKAB-overenskomsten                    81,18     92,75     7,25
Miljøbedrifter i Norge                    49,89     83,04   16,96
Naturbruksoverenskomsten                     64,55     95,77     4,23
Oljeavtalen NHO                    74,07     72,50   27,50
Overenskomst for asfalt og veivedlikehold NHO                    55,32     92,31     7,69
Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri                    63,09     86,07   13,93
Overenskomst for godstransport NLF                    37,68     83,10   16,90
Overenskomst for miljøvirksomheter (MEF)                    53,00     81,00   19,00
Overenskomsten for bilutleie NHO                    80,00     90,00   10,00
Overenskomsten for byggeindustrien                    72,87     78,44   21,56
Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene                    66,44     95,88     4,12
Riksavtalen                    67,70     93,26     6,74
Sandtakoverenskomsten                  100,00   100,00          -  
Steinindustrioverenskomsten                    88,76     93,33     6,67
Taxioverenskomsten                    32,81     95,24     4,76
Transportselskaper i Norge NHO                    39,85     85,09   14,91
Transportselskaper i Norge                     28,99     70,00   30,00
Verkstedoverenskomsten for Forsvaret                    75,49     94,95     5,05
VTA-overenskomsten                    45,76     96,81     3,19
Wallboardoverenskomsten                    75,73     94,87     5,13
Landforpleiningsavtalen                     87,80     74,07   25,93
Speditøroverenskomsten                    49,44     85,69   14,31
Havne- og terminaloverenskomsten                    74,56     91,00     9,00
Distribusjon og budtjenester Foodora                    53,57     80,00   20,00