Hopp til hovedinnhold

AIB-overenskomsten tariffoppgjøret 2022

Her vil du fortløpende finne informasjon om denne overenskomsten i tariffoppgjøret 2022.

FF-Varig tilrettelagt arbeid.png

Det er enighet på AIB-overenskomsten

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt lønn og økt kjøpekraft for medlemmene. Nå er partene enig om et resultat.

–  Det var et krevende oppgjør med NHO Service og Handel, men etter konstruktive diskusjoner ble det et godt resultat, sier forhandlingsleder Hege Espe.

Noen nøkkelpunkt:

  • Alle på VTA-bilaget får 1 krone i generelt tillegg.
  • Alle andre får 6 kroner i generelt tillegg.
  • Minstelønnssatsen på VTA-bilaget heves til 25 kroner i timen
  • Minstelønnssatsene for fag-, spesial- og hjelpearbeider er økt med 9,25 kroner i tariffperioden
  • Øvrige satser økes med 5,28 % i tariffperioden.


Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

– Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på AIB-overenskomsten. Fellesforbundets forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget. Vi håper at alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen 23. august, avslutter Espe.

Se uravstemningsresultatet her.

Forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet er godt fornøyd med forhandlingsresultatet.