Hopp til hovedinnhold

Riksavtalen tariffoppgjøret 2022

Her vil du fortløpende finne informasjon om denne overenskomsten i tariffoppgjøret 2022.

FF-Hotell og restaurant-RGB.png

Fellesforbundet og NHO Reiseliv kom til et meklingsresultat på Riksavtalen.

Noen av de viktigste resultatene

Økonomi:

  • Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på kr 4,- pr. time.
  • Minstelønnssatsene heves med fra kroner 4,47 til kr 8,97 per time på 37, 5 timers uke.
  • For arbeidstakere som er omfattet av 35,5 timers uke utgjør dette fra kr 4,73 til kr 9,51 per time.
  • Tilleggene for arbeid på kveld, helg og natt heves med 3,2%.

Etter- og videreutdanning:

  • Fellesforbundet og NHO Reiseliv vil sammen følge dette arbeidet med sikte på at det kan utvikles bedre relevante tilbud til etter- og videreutdanning for fagarbeidere innenfor næringen.
  • Fri med lønn i en dag for å ta fag-, etter- og videreutdanning.

Likestilling:

  • Gjennomslag for konkrete bestemmelser i overenskomsten angående likestilling, likelønn og ikke-diskriminering.

Arbeidstøy og sko:

  • Vi har fått på plass tydeligere regler for tilpasset arbeidstøy for både kvinner og menn.
  • I tillegg har retten til godt skotøy blitt presisert i overenskomsten.

Les alle resultatene i Riksmeklerens møtebok