Allmenngjøring

Ved å klikke på knappene over finner du informasjon om allmenngjorte satser innenfor ulike bransjer.

Hva er allmenngjøring? 

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at hele eller deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. I mange tilfeller betyr dette lovfesting av en minstelønn. 

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem