Godstransport

For deg som jobber i godstransport

Om du utfører arbeid i godstransport har du krav på følgende minstelønn per time:

  • du skal minst ha en lønn per time på kroner 175,95.

 

Den nye minstelønna gjelder for deg som:

  • utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.
  • kabotasjekjøring
  • kombinert transport

 

Forskriften gjelder ikke:

  • for grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette
  • ved transport av virksomhetens egne varer
  • lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak

 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2019.