Les tariffavtalen

Det er Riksavtalen som er gjeldende tariffavtale for hotell, restaurant og catering. Den inneholder en rekke bestemmelser som ikke er omfattet av allmenngjøringsvedtaket.

Les tariffavtalen