Turbil

For deg som jobber i persontransport med turbil eller buss

Om du utfører arbeid i persontransport med turbil eller buss har du krav på følgende minstelønn per time:

  • du skal minst ha en lønn per time på kroner 158,37.

Den nye minstelønnen gjelder også for kabotasjekjøring.

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Utgifter til kost og losji

Det skal avtales ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning eller liknende kan avtales.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2019.