Regionale verneombud

De regionale verneombud(RVO) har siden 1981 arbeidet med HMS på byggeplasser. De er verneombud for arbeidstakerne som ikke har eget verneombud på byggeplassen - også enmannsbedrifter.

Regionale verneombuds oppgave er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for arbeidstakere og enmannsbedrifter i byggebransjen. RVO reiser uanmeldt på besøk til byggeplassene. Alle virksomheter innen bransjen omfattes av ordningen. 

Ordningen kom i stand i 1981 på bakgrunn av de spesielle arbeidsmiljøforhold som finnes i bransjen. Risikoen for helseskader og ulykkeshendelser er høy. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og skifte av arbeidssted, gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og underentreprenører på samme byggeplass forsterker denne effekten. RVOs oppgave er å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og stimulere til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet.

Dette gjøres ved å påpeke mangler, informere om regelverket og gi tips til løsninger av arbeidsmiljøspørsmål. I de bedriftene hvor det ikke er valgt verneombud, har de regionale verneombud de samme plikter og rettigheter som et ordinært verneombud. Her kan RVO stanse arbeidet når han mener det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse. De regionale verneombudene har tilsvarende myndighet overfor enkeltmannsforetak.

De regionale verneombud skal medvirke til at verneombud blir valgt og til å få opprettet arbeidsmiljøutvalg.

RVO anser det som viktig og nødvendig å ha et godt samarbeid med arbeidstilsynet. Det er avgjørende å ha et godt samarbeid med forbundets ulike organisasjonsledd og byggebransjens ulike lands-sammenslutninger. RVO har også som en prioritert oppgave å drive informasjon på de videregående skoler med byggfag og byggtekniske linjer.

Forskriften om Regionale verneombud

Regionale verneombud for bygg


Sture Beiermann

Mobil: 48215773

Send e-post


Jørgen Bjåland

Regionalt verneombud

Mobil: 91399374

Send e-post


Harry Jostein Eide

Mobil: 90109661

Send e-post


Curt Herbert Haglund

Mobil: 92293411

Send e-post


Ola Robert Heramb

Mobil: 95161651

Send e-post


Anders Johnsen

Regionalt verneombud

Mobil: 94148978

Send e-post


Geir Kaasa

Mobil: 90086980

Send e-post


Vidar Larsen

Mobil: 95117751

Send e-post


Svein Rønningsveen

Mobil: 95827830

Send e-post


Jan Inge Sætre

Regionalt verneombud

Mobil: 90647912

Send e-post


Ståle Tjelle

Mobil: 41504116

Send e-post