AFP for utenlandske arbeidstakere

Det er viktig å være oppmerksom på at samlet opptjening for en del utenlandske arbeidstakere, med kort trygdetid i Norge, er for lav til å kunne oppfylle krav om garantipensjon ved fylte 67 år. De vil derfor ikke kunne ta ut AFP ved 62 år, selv om de oppfyller øvrige krav for rett til AFP.