Hva er en fagforening?

En fagforening er en sammenslutning av arbeidere i samme fag, yrke eller bransje, som har gått sammen om å fremme interessene sine overfor arbeidsgiverne. I en bedrift der de ansatte er organisert har man rett på flere goder (regulert i en såkalt tariffavtale), og de ansatte kan velge tillitsvalgte til å representere seg og forhandle med bedriften. Dersom man trenger det kan man få støtte fra fagforeningen til dette.

Fagforeningene er demokratiske organisasjoner der lederne velges av medlemmene.
I Norge er over halvparten av alle arbeidstakere organisert i fagforeninger. Det er ved å organisere seg at arbeidere i Norge har oppnådd

 

  • gode arbeidsforhold
  • høye lønninger
  • et trygt og godt arbeidsmiljø

I land der fagforeningene er svake, er arbeiderne også det. Å være organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.


Fagforeningene er ikke til for å tjene penger, men for å bistå medlemmene når de trenger det. De som jobber der er selv arbeidere, valgt av sine kollegaer til å representere dem.
Man kan ikke kjøpe en forsikring etter at huset har brent ned. På samme måte kan man ikke forvente å få hjelp av fagforeningen etter at man har fått trøbbel.


Når du melder deg inn i en fagforening blir du del av et fellesskap. Får du vanskeligheter, får du hjelp av fellesskapet. Er du så heldig at du ikke selv får vanskeligheter, er du med på å sikre at andre som trenger det får hjelp. Dette er solidaritet. Det er klokt for den enkelte av oss – og det er klokt for oss alle, sammen.