Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidernes og arbeidsgivernes organisasjoner. I Norge er tariffavtalene landsomfattende.

En tariffavtale gir deg rett til bedre betingelser, som å få betalt på helligdager, rett til mer ferie og feriepenger, mer overtidsbetaling og bedre pensjonsordning. En tariffavtale gir også større frihet til å avtale arbeidstidsordninger som passer for langpendlere enn hva loven gjør. Dette er noen av forskjellene:

Tema Uorganiserte uten tariffavtale
(kun norsk lov som gjelder)
Organisert i bedrift med tariffavtale
Lønn Ingen regler Avtalefestede lønnsbestemmelser – inkludert minstelønn. Rett til årlige lokale forhandlinger
Arbeidstid Daglig 9 t/40 t pr uke Daglig 7,5 t/37,5 t pr uke
Helg- og nattillegg Ingen tillegg Avtalefestede tillegg
Helligdagstillegg Lønn kun for 1. og 17. mai Betaling for alle helligdager
Innflytelse Aksjelovens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser Avtaler og regler for medbestemmelse
Usaklige oppsigelser Ingen hjelp, må skaffe egen advokat Bistand fra tillitsvalgte og advokat om nødvendig
Ferie 4 uker og 1 dag, 10,2% feriepenger 5 uker, 12% feriepenger
Utdanning Ingen støtte Støtte fra fond. Egen opplæringsorganisasjon. Forening og forbud arrangerer kurs og konferanser

 

Hvordan får du tariffavtale på din bedrift?

1. Bli medlem av Fellesforbundet 
2. Velg en kontaktperson/tillitsvalgt (eller flere)
3. Snakk med den avdelingen i Fellesforbundet dere tilhører: http://www.fellesforbundet.no/

For at Fellesforbundet skal inngå tariffavtale på vegne av dere, er det noen forutsetninger som må være tilstede. Et flertall av de som jobber på bedriften må være medlemmer av Fellesforbundet, og dere må være villige til å kjempe for å få arbeidsgiver til å skrive under. Det er dessverre sånn at noen arbeidsgivere nekter å undertegne på en tariffavtale, og enkelte ganger går det så langt at vi må streike for å få avtalen på plass. Men det finnes også arbeidsgivere som ser fordelen av å ha klare avtaler og dermed skriver under umiddelbart.

Alle avdelingene i Fellesforbundet har lang erfaring med å opprette tariffavtaler på nye arbeidsplasser. Ta derfor en god prat med den avdelingen du tilhører for å få råd om hvordan dere bør gå fram.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem