Hva har jeg rett på?

I Norge er det forskjell på hva du har rett på avhengig av hvilken bransje du jobber i. Det finnes ikke noen nasjonal minstelønn, men i noen bransjer (bygg, verftsindustri, landbruk og hotell, restaurant og catering) er det påbudte minstelønnssatser (allmenngjøring).

Det betyr at noen av tariffavtalenes minstebestemmelser er gjort om til lov. Den minstelønna fagforeningene og arbeidsgiverne er blitt enige om gjelder da for alle som jobber i bransjen, enten de er organiserte eller uorganiserte, og enten de er innenlandske eller utenlandske. I noen bransjer er det også allmenngjort at man har krav på dekning av reise, kost og losji og arbeidstøy.

For å finne ut hva slags lønns- og arbeidsforhold du har krav på, se sidemenyen for å finne den bransjen du jobber i.