Feriepenger

Du har krav på feriepenger. Feriepenger utgjør 10,2 prosent av din bruttolønn for siste kalenderår. På hver lønnsslipp skal det stå hvor mye feriepenger du har opptjent. Du har krav på en årlig ferie på fire uker og en dag. Både feriepenger og utestående lønn skal utbetales på siste lønningsdag før ditt arbeidsforhold avsluttes.