For deg som jobber i byggebransjen

Om du utfører arbeid på byggeplass i Norge har du krav på en minstelønn:

a) For faglærte:

kr 197,90
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 177,80
b) For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 185,80

c) For arbeidstakere under 18 år:

kr 119,30

Dette er brutto lønn. Arbeidsgiveren din har en plikt til å foreta forskuddstrekk i lønn (betale skatt). Satsene oppjusteres hvert år, etter forhandlinger mellom fagforbundene og arbeidsgivernes organisasjoner.

Reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag på byggeplasser hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser. Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning og lignende kan avtales.