LOfavør – forsikringer og medlemsfordeler

Fellesforbundet har tre forsikringsordninger som obligatorisk er knyttet til medlemskapet:

1) LOfavør Innboforsikring er en fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Gjelder ikke elevmedlemmer.

2) LOfavør Grunnforsikring Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.

3) LOfavør Fritidsulykkesforsikring gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.

Se LOfavørs informasjonsfilm om dine forsikringer her:

Gå til Lofavør på YouTube her

Andre individuelle LOfavør-forsikringer

Disse forsikringene er tilleggsforsikringer som du betaler ekstra for – men får gode rabatter på!

  • Gunstig reiseforsikring for hele familien
  • Husforsikring, bilforsikring, fritidsbåtforsikring
  • Hunde- og katteforsikring
  • Personforsikringer

Når du melder deg inn i Fellesforbundet vil du få tilsendt et medlemskort, forsikringsvilkår og forsikringsinformasjon.

Du kan også gå inn på lofavor.no og lese om dine fordeler og tilbud, eller du kan ringe LOfavør-medlemstelefonen 416 06 600.

Melde dødsfall

Når et medlem/ektefelle/samboer går bort må du kontakte Fellesforbundet sentralt på telefonnummer +47 23 06 31 00 eller på e-post.

For tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt og ønsker å informere medlemmer om fordelene, finnes det egne informasjonssider på lofavor.no.

Bla i din forsikringsoversikt