Alt om streiken

På denne siden finner du informasjon om den pågående streiken innen hotell og restaurant.

 Her finner du tre løpesedler om streiken:

Krav

Siste nytt om streiken

Få med deg hva mediene skriver om streiken!


Moss, en foregangskommune mot sosial dumping?

Mente dagens flertall i Moss bystyre alvor i sin samarbeidsplattform, da vi slo fast at Moss kommune skal: «Innføre Oslomodellen og ta et krafttak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. / 22.03.2019


Bare én restaurant i Sandefjord har tariffavtale, og det er et gatekjøkken: - Mange frykter å bli fryst ut

- Hvis du ikke får den lønna du har krav på eller ikke har det bra på jobb, så bør du velge å ta den kampen, sier Pia Susanne Johansen i Fellesforbundet med ansvar for hotell- og restaurantbransjen i Vestfold. / 21.03.2019


Moss - en foregangskommune MOT sosial dumping

Formannskapets vilje til å innføre tiltak mot sosial dumping, som Oslomodellen, virker puslete. / 21.03.2019


FELLESFORBUNDET MENER LOKALE FORHANDLINGER IKKE ER REELLE

Etter den fire uker lange streiken i hotell- og restaurantbransjen i 2016, ble partene enige om at det skulle avholdes reelle, lokale lønnsforhandlinger årlig. / 19.03.2019


Lavlønte i hotell og restaurant vil ha så det monner i lønnsoppgjøret: - Vi er lei av å være B-laget i lønn!

- Vi har tapt kjøpekraft i mange år på rad, blitt hengende etter i lønnsutviklingen og er helt i bunnsjiktet når det gjelder snittlønna i de aller fleste yrker. Vi løper for tre, men får betalt for en halv stilling. / 14.03.2019


«Det er rom for økt kjøpekraft»

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen foretok det tradisjonelle håndtrykket og utvekslet hver sine krav. I år er det et såkalt mellomoppgjør hvor det bare handler om kroner og øre. / 12.03.2019


LO: - Nå er det arbeidstakernes tur

Smilene satt løst da LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid håndhilste i gang årets lønnsoppgjør. Framover venter imidlertid tøffe tak. / 11.03.2019


Disse Fagforbundet-medlemmene får lønna forhandlet nå

Fagforbundet har mellom 4000 og 4500 medlemmer i LO/NHO-oppgjøret. Et samlet LO krever et skikkelig løft for de lavest lønte ved årets lønnsoppgjør. I tillegg krever LO økt kjøpekraft for alle grupper. / 11.03.2019


LO vil kjempe for de lavlønte i lønnsoppgjøret. I dag ble kravene overlevert til arbeidsgiverne

Et samlet LO krever et skikkelig løft for de lavest lønte ved årets lønnsoppgjør. I tillegg krever LO økt kjøpekraft for alle grupper. / 11.03.2019


LO krever mer av overskuddskaka etter magre år

LO og NHO er enige om at det er rom for reallønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Spørsmålet er hvor mye - og til hvem. / 10.03.2019


Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem